Wie is die PVO?

Die Valskerm Veterane Organisasie (PVO) het formeel tot stand gekom in Februarie 2015 ten einde Parabats van oor die land heen te verenig en te verteenwoordig in een organisasie wat almal dien.
Die PVO hou volle lidmaatskap van die CMVO (Council for Military Veterans Organisation) en word daardeur die gesanksioneerde nasionale stem van die Suid-Afrikaanse Paratroopers.
Op grond van bogemelde affiliasie is die PVO die enigste valskerm organisasie wat tans volledig voldoen aan vereistes en riglyne van die Wet op Militêre Veterane.
Derhalwe is die PVO in die posisie om ingeskrewe en vol opbetaalde lede by te staan om op die Nasionale Veterane Databasis geregistreer te word ten einde vir bepaalde voordele oorweeg te word en moontlik daarvoor in aanmerking mag kom.

 

Download the PVO 5 Year Brochure here

Laai die PVO 5 Jaar blad hier af

 

BatChat Publications

October 2018

December 2018

March 2019

June 2019

September 2019

December 2019

March 2020

April 2020 – Genl. Viljoen – Huldeblyk Batchat

May 2020 – Lockdown Special

June 2020

September 2020

December 2020

March 2021

June 2021

September 2021

December 2021

March 2022

June 2022

September 2022

December 2022

March 2023

June 2023

Kaplyn BatChat – Spesiale uitgawe oor Die Kaplyn Musiekblyspel

September 2023