NOMAD CANOPY

Stigtingsdatum

Hoewel die Nomad Canopy nie as ‘n onafhanklik affilieerde canopy in die stigtingsjare van die PVO ontstaan het nie maar binne die nasionale struktuur herken was en binne sosiale media ‘n eie Facebook blad geskep was op ???, is die eerste canopy bestuurspan op ??? verkies waarna die span op ??? ‘n eie bankrekening geopen het.

 

Bestuurskomitee

Voorsitter                                 – Naas Grové

Onder-voorsitter                      – Andy Boden

Sekretaris                                – Deon Benadé

Tesourier                                 – Dirk Conradie

Lede sake                               – Herman Bosman

Werwing                                  – Attie van Niekerk

Kommunikasie                        – Morné Coetzer

Voetspoor SA                         – Jacques Adriaanse

Voetspoor Internasionaal       – André Olivier

Legal Eagle                             – Mauritz Lombard

 

Kontak besonderhede

nomad.secretariat@parabat.org.za

 

Lede-tal210

 

Canopy kommunikasie

Kommunikasie binne die Nomad Canopy vind per epos plaas.

Nomads kan aansluit by die Nomad Canopy PVO Facebook blad sowel as die Nomad Canopy whatsapp groep.