PARABAT VETERAN PRAYER / GEBED

Prayer of a Parabat Veteran

Our Father who is in heaven, I praise your name because I have the assurance that everything is in your hands, that you keep me and that you bless me every day with the most excellent of your blessings. I thank you Lord for every paratrooper around me who, by their humanity, experiences and through their commitment give meaning to our lives and who support one another.

Heavenly Father, thank you so much that I can be a member of this institution where we place our country, its people and my fellow paratroopers first, one that places the welfare and support of its members first, and that leaves no one on his own during difficult and challenging circumstances.

Lord, we thank you for specialist training as para-troopers and for knowing everyone who have been trained in the mother unit, by name. We also know that some of our peers have already paid the final price and left this life. We are deep under the impression that their family and friends are still experiencing their demise intensely and are still sad about it. That’s why we pray that you will fill the empty places in their ranks with love, grace, peace and acceptance.

Wonderful Counsellor, because you know everything, you also know the unprocessed emotions, sadness, anger and pain of colleagues that still carry a heavy burden of life from the past and therefore live an overloaded and exhausted life. We pray for each other and ask that you touch those who are afflicted with love, bring healing and release them from whatever may still bind them.

Everlasting Father, we pray for every activity of our veteran organization. Please guide us to face the future with daring courage. Bless us with insight, under-standing and wisdom to recognize the challenges of our time and to manage it to the benefit of everyone in whose service we stand. Give us the ability to see each other’s needs and to serve one another with caring hearts. We also pray Lord; for courage, strength, zeal and perseverance, and that we may complete the task assigned to us, fearlessly:

Thank you Lord!

AMEN

Gebed van ‘n Valskerm Veteraan

Ons Vader wat in die hemel is, ek loof en prys u naam dat ek verseker weet alles is in u hande, dat u my bewaar en elke dag seën met die keur van u seëninge. Ek dank u Heer vir elke makker rondom my wat met hul menswees, ervarings en deur toewyding betekenis aan ons lewens gee én wat mekaar ondersteun.

Hemelse Vader, baie dankie dat ek lid van hierdie instelling kan wees wat ons land, sy mense en my valskerm makkers eerste plaas, wat die welsyn en ondersteuning van lede voorop stel, en wat niemand in moeilike en uitdagende omstandighede aan hul eie lot oorlaat nie.

Here, ons dank u vir spesialis opleiding as valskermsoldate en dat u elkeen by die naam ken wat in die moeder eenheid opgelei is. Ons weet ook dat van ons makkers alreeds die finale prys betaal en hierdie lewe verlaat het. Ons is diep onder die indruk daarvan dat familie en vriende hul afsterwe steeds intens ervaar en daaroor hartseer is. Daarom bid ons dat u die leë plekke in hul geledere met liefde, genade, vrede en berusting sal vul.

Wonderbare Raadsman, omdat u alles weet, ken u ook die onverwerkte emosies, hartseer, woede én pyn van makkers wat steeds ‘n swaar lewenslas uit die verlede dra en dáárom oorlaai en uitgeput leef. Ons bid vir mekaar en vra dat u elkeen wat geknel is, met liefde sal aanraak, genesing bring en vry maak van dít wat hul ookal mag bind.

Ewige Vader, ons bid vir elke aktiwiteit van ons veterane organisasie. Lei ons asseblief daarin om die toekoms met waagmoed aan te durf. Seën ons met insig, begrip en wysheid om die uitdagings van ons tyd te herken en doelgerig te bestuur sodat dit tot voordeel van elkeen in wie se diens ons staan, sal strek. Skenk ons die vermoë om nood raak te sien en om mekaar met omgee harte te dien. Ons bid ook Here vir moed, krag, ywer en deursettingsvermoë sodat ons die taak wat aan ons opgedra is, onbevrees kan deurvoer:

Dankie Heer!

AMEN