VISION / VISIE
To maintain the proud heritage of the South African paratrooper within the local and international veterans’ communities

Om die trotse Suid-Afrikaanse Valskermsoldaat erfenis binne sowel die plaaslike as die internasionale veterane gemeenskap te handhaaf

MISSION / MISSIE
To promote, unite, assist and support all paratrooper veterans through a consolidated strategy within the PVO structures

Die bevordering, vereniging, bystandsverlening en ondersteuning aan valskerm veterane met behulp van ‘n toegewyde strategie binne die PVO strukture